K2 Stereo osvežilec zraka

Ni dodatnih točk zvestobe za ta izdelek


1,70 € z DDV

Nov izdelek

Osvežilec zraka za vozilo

Category: Osvežilci zraka.
Tag:

Več informacij

svežilec zraka za vozilo v obliki stereo zvočnika. Vložek prepojen z aromo poskrbi, de se v notranjosti vozila sproža prijeten vonj. Primeren za vsa vozila z ravnimi zračnimi režami, saj osvežilec enostavno pritrdimo na zračnik. Na voljo v različnih vonjih.

NAVODILO ZA UPORABO
Izvlečemo iz vrečke in vstavimo v režo prezračevalnega kanala. Z obračanjem zvočnika nastavljamo intenzivnost vonja.

Varnostni napotki:
Pred uporabo natančno preberite navodila za uporabo. Vsebuje: Pomarančevec, sladki, ekstrakti; Linalool. Pozor: H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P273 Preprečiti sproščanje v okolje. P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode. P333 + P313 Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

pozor.pngNO_okolju_nevarno_novo_1.jpg

Povezani izdelki