Chemical Guys Jet Seal Matte

Ni dodatnih točk zvestobe za ta izdelek ker že ima popust


42,46 € z DDV

-15%

49,95 € z DDV

Nov izdelek

Vzdržljiva sealant zaščita za mat barve

Category: Sealanti.
Tag:

Več informacij

Chemical Guys Jet Seal Matte je unikaten sealant razvit z aero tehnologijo, posebaj za mat površine. Zagotavlja zaščito do 12 mesecev in prekrasen izgled vozila. Ustvarja zaščito s pomočjo nano polimerov, kateri se vežejo na površino in zagotavljajo izjemno obstojnost. Inovativna formula z UV zaščito ščiti vozilo pred škodljivimi sončnimi žarki, kateri lahko povzročijo razbarvanje ali zbledelost občutljivih mat površin. Prav tako ščiti pred sledmi vodnega kamna, kontaminacijo in cestno umazanijo. Lahko ga uporabljate na vseh mat barvah, mat platiščih in celo folijah. Polimerna sealant zaščita ustvarja oster mat videz, ki zatesni in zaščiti večino mat površin. Jet Seal Matte je odlična zaščita v vročih poletnih dneh kot tudi v mrzlih zimskih.

NAVODILA ZA UPORABO:
Vozilo najprej operite z Chemical Guys Meticulous Matte Auto Wash šamponom za mat barve in ga dobro posušite. Pred uporabo sredstvo dobro pretresite. Nanesite manjšo količino sredstva na blazinico iz mikro fibre ali penast aplikator in ga enakomerno razmažite po površini. Pustite delovati 20 minut, da se sredstvo dobro oprime površine. Po 20 minutah odstranite ostanek z kvalitetno mehko mikro krpo. Za lažjo odstranitev, lahko na krpo napršite Chemical Guys Meticulous Matte Detailer & Spray Sealant in obrišete površino. Vedno nanašajte na ohlajeno površino in v senci.

VARNOSTNI NAPOTKI:
Pred uporabo natančno preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo! Pozor: H319 – Povzroča hudo draženje oči. P101 – Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 – Hraniti zunaj dosega otrok. P103 – Pred uporabo preberite etiketo. P210 – Hraniti ločeno od vročine/isker/odprtega ognja/vročih površin. – Kajenje prepovedano. P280 – Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P264 – Po uporabi temeljito umiti roke. P301 + P312 – PRI ZAUŽITJU: ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. P305 + P351 + P338 – PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P337 + P313 – Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P370 + P378 – Ob požaru: za gašenje uporabiti peno ali ogljikov dioksid. P304 + P340 – PRI VDIHAVANJU: prenesti žrtev na svež zrak in jo pustiti počivati v položaju, ki olajša dihanje. P312 – Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. P403 + P235 – Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem. P501 – Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Povezani izdelki