CarPro HydrO2 Wipe Less Sealant

Z nakupom tega izdelka lahko dobite do 5 točk zvestobe. Vaša košarica skupaj 5 točke ki se lahko spremenijo v popust 1,00 €.


59,95 € z DDV

CQHYDRO500

Nov izdelek

Zaščitno sredstvo na bazi silicija za vse površine

Category: Sealanti.
Tag:

Več informacij

CarPro predstavlja izredno enostavno, učinkovito in revolucionarno WIPE-LESS silicijevo zaščito za vse površine vozila. Primeren za uporabo na vseh površinah vozil, plovil, letal,... Oblikovan posebaj za prihranek časa in denarja tako za profesionalno uporabo kot tudi domačo. Izredno enostaven za uporabo, le napršite na površino vozila in sperete z vodo. Na ta način se ustvari izjemna hidrofobna zaščita, kar omogoča veliko hitrejše brisanje vozila. HydrO2 je odporen na zunanje vplive, visoke in nizke temperature, večino kislin, alkalnih sredstev in topil ter nudi UV zaščito. Sredstvo je visoko koncentrirano, za celotno vozilo porabite cca. 25-50ml koncentrata (odvisno od velikosti vozila). Nudi zaščito do tri mesece.

Na voljo v 100ml ali 500ml pakiranju.

Navodila za uporabo:
Vozilo pred nanosom dobro operite. HydrO2 vedno nanašajte v senci. Sredstvo zredčite z vodo v razmerju 1:3. Z razpršilko nanesite sredstvo na mokro vozilo. Nikoli ne nanašajte zaščite na celotno vozilo naenkrat ampak vedno le na en del. Sperite sredstvo z čisto vodo. Vozilo je sedaj zaščiteno. Vozilo do suhega obrišite z mikro krpo ali spihajte z zrakom.

Varnostni napotki:
Pred uporabo natančno preberite navodila za uporabo. Vsebuje: Topilo Stoddard nafta z nizkim vreliščem – neopredeljeno; Etilbenzen; kumen
Nevarno: H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. H372 Škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P260 – Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila. P262 Preprečiti stik z očmi, kožo ali oblačili. P280 – Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P301 + P310 PRI ZAUŽITJU: takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. P331 NE izzvati bruhanja. P405 Hraniti zaklenjeno. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.


Povezani izdelki