Gtechniq C2 Liquid Crystal 500ml

Z nakupom tega izdelka lahko dobite do 2 točk zvestobe. Vaša košarica skupaj 2 točke ki se lahko spremenijo v popust 0,40 €.


29,95 € z DDV

66C205

Nov izdelek

Zaščitni tekoči sealant za vozila

Category: Sealanti.
Tag:

Več informacij

C2 Liquid Crystal je revolucionarna zaščita za vaše vozilo, plovilo, letalo ali avtodom. Zaščitene površine ostanejo svetleče in čiste, zahvaljujoč Gtechniq-ovi unikatni 3S Smart Surface znanosti. C2 zagotavlja takojšnjo in efektivno zaščito pred UV žarki in umazanijo brez velikih stroškov. Hiter in enostaven za uporabo, C2 je zasnovan na osnovi enake tehnologije kot njegov 'veliki brat' C1 Crystal Lacquer, kateri je eden izmed najboljših profesionalnih zaščitnih premazov za površine. Obstojnost premaza je cca. 8 mesecev.

Navodila za uporabo:
Sredstvo nanesite direktno na čisto in suho površino ter obrišite z mikro krpo. Sredstva nikoli ne nanašajte na celotno vozilo naenkrat, vedno le del po del. C2 se lahko uporablja kot samostojni premaz ali kot zaščitni premaz za predhodno nanešene zaščite. C2 lahko uporabite tudi kot lubrikant za sušenje vozil. V tem primeru je potrebno C2 zredčiti z vodo v razmerju 1:2. Raztopino napršite na mokro vozilo in obrišite z Gtechniq MF2 Zero Scratch krpo za sušenje vozil. Sredstva nikoli ne nanašajte na neposredni sončni svetlobi. Preprečite, da se sredstvo na površini zasuši. Če se sredstvo s površine težko odstranjuje ga odstranite z vlažno mikro krpo in prebrišite z suho.

Varnostni napotki:
Vsebuje: Alkoholi, C11-14-iso-C13-bogati, etoksilirani. Nevarno: H315 Povzroča draženje kože. H318 Povzroča hude poškodbe oči. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P264 Po uporabi temeljito umiti roke. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščito za oči. P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode. P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

Povezani izdelki