Znižana cena!
Soft99 Fusso Coat Mirror Shine Dark 300ml

Soft99 Fusso Coat Mirror Shine Dark 300ml

Ni dodatnih točk zvestobe za ta izdelek ker že ima popust


15,68 € z DDV

-25%

20,90 € z DDV

S9900352

Nov izdelek

Zaščitni premaz za temna vozila

Category: Sealanti.
Tag:

Več informacij

Fusso Coat Mirror Shine je verjetno eden najenostavnejših premazov za zaščito vozil na trgu. Vse kar morate narediti je, da premaz enakomerno razmažete po velotni površini vozila. Brisanje premaza ni potrebno! Efekt in vzdržljivost premaza, ob ustreznem vzdrževanju, je lahko tudi 9 mesecev. Vozilo zaščiti pred vodo, umazanijo in oljem. Povečuje sijaj in globino barve. Ne vsebuje naftnih derivatov in abrazivnih delcev. Primeren je za vse temne barve.

Navodila za uporabo: 
Vozilo dobro operite in posušite. Plastenko dobro pretresite. Nanesite tekočino na priloženo krpico in kar se da enakomerno razmažite po vozilu. Brisanje ali odstranjevanje premaza ni potrebno.

Varnostni napotki:
Vsebuje: nafta (zemeljsko olje), težki alkilat. Nevarno: H228 Vnetljiva trdna snov. H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P210 Hraniti ločeno od vročine/isker/odprtega ognja/vročih površin. – Kajenje prepovedano. P261 Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila. P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode.  P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. 

Povezani izdelki