Chemical Guys Activate Shine & Seal Spray Sealant 473ml

Z nakupom tega izdelka lahko dobite do 3 točk zvestobe. Vaša košarica skupaj 3 točke ki se lahko spremenijo v popust 0,60 €.


34,95 € z DDV

Nov izdelek

Napreden zaščitni premaz za zunanje površine

Category: Sealanti.
Tag:

Več informacij

Chemical Guys Activate Shine & Seal je napreden zaščitni premaz, ki ščiti vaše vozilo pred zunanjimi vplivi ter mu povečuje sijaj in globino laka. Poleg vsega je Activate tudi zelo enostaven za nanos. S pomočjo inovativne Reactive Fusion tehnologije je Activate hiter za nanos, ima izboljšano obstojnost in podaljšano vzdržljivost. Reactive Fusion tehnologija združuje ekstremne povečevalce sijaja, carnauba vosek in sintetične zaščitne delce, ki tvorijo bleščeč sijaj. Activate ustvarja popolnima gladko površino, ki odbija umazanijo, onesnaženje in vodo takoj, ko le te pridejo v stik s površino. Primeren je za zaščito lakiranih površin, stekla, lakiranih plastik, platišč, kovinskih delov,... Varno ga lahko uporabljate na vseh barvnih kombinacijah.

Navodila za uporabo:
Pred nanosom sredstva vozilo dobro operite in posušite. Sredstvo dobro pretrestite. Nanesite Activate na penast ali tekstilen aplikator in ga v enakomernem sloju nanesite na vozilo, panel za panelom. Pustite cca. 15 minut, da se sredstvo oprime površine in ga nato obrišite s čisto in kvalitetno mikro krpo. Za daljšo obstojnost in večji sijaj lahko nanesete več slojev sredstva.

Varnostni napotki:
Pred uporabo natančno preberite navodila. Pozor: H319 Povzroča hudo draženje oči. EUH208 Vsebuje Dišava. Lahko povzroči alergijski odziv. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P264 Po uporabi temeljito umiti roke. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščito za oči/obraz. P301 + P312 PRI ZAUŽITJU: ob slabem počutju pokličite
CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P337 + P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P501 Odstranit vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.Povezani izdelki