Chemical Guys Carbon Flex Vitalize Spray Sealant 473ml

Ni dodatnih točk zvestobe za ta izdelek ker že ima popust


22,46 € z DDV

-25%

29,95 € z DDV

WAC20716

Nov izdelek

Zaščitni premaz za zaščito vozil

Category: Sealanti.
Tag:

Več informacij

Chemical Guys Carbon Flex Vitalize Spray Sealant je tekoč zaščitni premaz, ki podaljšuje življensko dobo zaščitnega premaza CG Carbon Flex Protective Coating in ostalih keramičnih premazov. Obnovi hidrofoben efekt zaščitnega premaza, voda začne ponovno odtekati, kot prvi dan nanosa. Povečuje sijaj ter odstranjuje lažjo umazanijo, prah in prstne odtise. Ustvari obstojno zaščito, katera bistveno vpliva na obstojnost keramičnega ali sintetičnega premaza oz. naravnega voska. Njegova enostavna uporaba bistveno zmanjšuje čas vzdrževanja vozila, nanašate ga lahko tako na mokro kot suho vozilo. Primeren je za uporabo na vseh zunanjih površinah vozila, tudi steklih.

Navodila za uporabo:
Pred uporabo dobro pretresite. Napršite sredstvo na mokro ali suho vozilo ter obrišite z namensko mikro krpo. Sredstva nikoli ne nanašajte na neposredni sončni svetlobi ali razgretih površinah. Za daljšo zaščito in še večji sijaj lahko nanesete več slojev.

Varnostni napotki:
POZOR: Pred uporabo natančno preberite navodila. Zelo lahko vnetljiva tekočina in hlapi. Zdravju škodljivo pri zaužitju. Zdravju škodljivo v stiku s kožo. Povzroča hudo draženje oči. Zdravju škodljivo pri vdihavanju. Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. Hraniti zunaj dosega otrok. Pred uporabo preberite etiketo. Hraniti ločeno od vročine/isker/odprtega ognja/vročih površin. – Kajenje prepovedano. PRI ZAUŽITJU: takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. PRI VDIHAVANJU: prenesti žrtev na svež zrak in jo pustiti počivati v položaju, ki olajša dihanje. Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Ob požaru: za gašenje uporabiti suho peno ali ogljikov dioksid.

Povezani izdelki