Znižana cena!
Sonax ProfiLine Spray & Seal 5L

Sonax ProfiLine Spray & Seal 5L

Ni dodatnih točk zvestobe za ta izdelek ker že ima popust


60,17 € z DDV

-30%

85,95 € z DDV

02435000

Nov izdelek

Zaščitni premaz za vse zunanje površine vozil

Category: Sealanti.
Tag:

Več informacij

Sonax ProfiLine Spray & Seal je eden izmed najhitrejših zaščitnih premazov za zaščito vseh zunanjih površin vozila. Izdelek enostavno napršite na mokro vozilo oz. še na našamponirano vozilo ter sperite z vodo. Aktivacija zaščite je vidna takoj. Spray & Seal je idealno zaščitno sredstvo za vzdrževanje vozil zaščitenih z dolgotrajnimi zaščitnimi premazi ali kot samostojni zaščitni premaz. Sredstvo je pripravljeno za uporabo. Primeren je tudi za zaščito plastik, platišč in stekel.

Navodila za uporabo:
Vozilo dobro operite. Na še mokro vozilo, lahko tudi še na šampon, nanesite Spray & Seal ter takoj sperite z vodo. Sredstvo se na površini ne sme zasušiti. Nikoli ga ne uporabljajte na neposredni sončni svetlobi ter segreti površini.

Varnostni napotki:
Pozor. H226 – Zelo lahko vnetljiva tekočina in hlapi. H319 – Povzroča hudo draženje oči. P210 – Hraniti ločeno od vročine/isker/odprtega ognja/vročih površin. – Kajenje prepovedano. P280 – Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P305 + P351 + P338 – PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P337 + P313 – Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P101 – Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 – Hraniti zunaj dosega otrok. P501 – Odstraniti vsebino/posodo v skladu z lokalnimi predpisi.

Povezani izdelki