Znižana cena!
ValetPRO Snow Seal 500ml

ValetPRO Snow Seal 500ml

Ni dodatnih točk zvestobe za ta izdelek ker že ima popust


10,47 € z DDV

-30%

14,95 € z DDV

WP33-500ML

Nov izdelek

Zaščitni premaz za vozila

Category: Sealanti.
Tag:

Več informacij

ValetPRO Snow Seal je posebej razvit zaščitni premaz, katerega se nanaša s pomočjo visokotlačnega čistilca in penilca (foam lance-a). Snow Seal na vozilu ustvari obstojen hidrofoben sloj, kateri se odraža z izjemnim odtekanjem vode. Nanos premaza bi težko bil še enostavnejši, napršite ga na vozilo s pomočjo penilca in nato le sperete. Vozilo v trenutku postane zaščiteno pred zunanjimi vplivi ter dobi impresiven sijaj in blešeč videz.

Navodila za uporabo:
Pred nanosom zaščite se prepričajte, da vozilo ni na neposredni sončni svetlobi in je hladno na otip. Zredčite 50ml zaščite z 250ml vode. Nanesite na vozilo (po potrebi se izogibajte nanosu na vetrobransko steklo). Vozilo takoj po nanosu sperite z visokotlačnim čistilcem. Sredstvo se na površini ne sme zasušiti. Vozilo nato obrišite z namensko mikro krpo. Snow Seal ni primeren za nanos na kabrio strehe. Redčite v skladu z navodili za uporabo.

Varnostni napotki:
Nevarno: H315 – Povzroča draženje kože. H319 – Povzroča hudo draženje oči. P101 – Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 – Hraniti zunaj dosega otrok. P264 – Po uporabi temeljito umiti roke. P280 – Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P305 + P351 + P338 – PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. EUH 208 – Vsebuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one; 1,2-benzisothiazolin-3-one, reaction mass of 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1). Lahko povzroči alergijski odziv.

Povezani izdelki