Chemical Guys G6 Hyper Coat Dressing 476ml

Ni dodatnih točk zvestobe za ta izdelek ker že ima popust


14,96 € z DDV

-25%

19,95 € z DDV

TVD11116

Nov izdelek

Zaščitni premaz za notranje in zunanje plastike

Več informacij

Chemical Guys G6 Hyper Coat Dressing je premaz na vodni osnovi za zaščito in obnovo zunanjih ter plastičnih površin. Površinam povrne visok sijaj ter moker videz. Primeren je za uporabo na plastičnih, vinilnih in gumijastih površinah (tudi pnevmatikah). Na površini ustvari zaščitni sloj, kateri ščiti pred škodljivimi UV žarki. Sredstvo je zelo primerno za obnovo plastičnih delov v motornem prostoru. G6 Hyper Coat Dressing se popolnoma posuši in ni masten na otip ter ne privlači umazanije. Je popolnoma enostaven za nanos z mikro krpo ali ustreznim aplikatorjem.

Navodila za uporabo:
Površino dobro očistite. Plastenko pretresite. Napršite direktno na penast aplikator ali čopič ter dobro vtrite v površino. Ostanek sredstva obrišite s čisto mikro krpo. 10 minut po nanosu prvega sloja lahko nanesete še drugega za večji sijaj in daljšo obstojnost.

Varnostni napotki: 
Pred uporabo natančno preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo! Pozor: H319 Povzroča hudo draženje oči. EUH208 Vsebuje Dišava. Lahko povzroči alergijski odziv. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P264 Po uporabi temeljito umiti roke. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščito za oči/obraz. P301 + P312 PRI ZAUŽITJU: ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte  z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P337 + P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P501 Odstranit vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Povezani izdelki