Gtechniq T1 Tyre and Trim 250ml

Z nakupom tega izdelka lahko dobite do 1 točko zvestobe. Vaša košarica skupaj 1 točka ki se lahko spremenijo v popust 0,20 €.


17,90 € z DDV

66T1025

Nov izdelek

Premaz za plastike in pnevmatike

Tag:

Več informacij

T1 Tyre and Trim je zasnovan za ohranjanje in zaščito pnevmatik ter plastičnih delov. Površine po nanosu ponovno postanejo črne. Primeren za vse 'okuse', en sloj zagotavlja lep, satenast sijaj medtem, ko z večimi sloji dosežete visok, bleščeč sijaj. T1 je zasnovan na kemični nanotehnologiji, zagotavlja izjemno obstojnost, hidrofobnost in oleofobnost (odpornost na olje).

Navodila za uporabo:
Pred nanosom površino dobro očistite in posušite. Nanesite T1 na penast aplikator ali mikro krpo. V enakomernem sloju nanesite sredstvo na površino. Odvečno sredstvo odstranite z mikro krpo. Za dodaten sijaj lahko 10 minut po nanosu prvega sloja nanesete še drugega in tako dalje.

Varnostni napotki:
H226 Zelo lahko vnetljiva tekočina in hlapi. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. EUH 066 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. EUH 208 Vsebuje cirkonijev tetrabutanolat. Lahko povzroči alergijski odziv. P210 Hraniti ločeno od vročine/isker/odprtega ognja/vročih površin. – Kajenje prepovedano. P273 Preprečiti sproščanje v okolje. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P303 + P361 + P353 – PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): takoj odstraniti/sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho. P403 + P235 – Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem.

Povezani izdelki