Mothers Naturally Black Tyre Renew 710ml

Z nakupom tega izdelka lahko dobite do 1 točko zvestobe. Vaša košarica skupaj 1 točka ki se lahko spremenijo v popust 0,20 €.


10,95 € z DDV

MO-49324

Nov izdelek

Čistilo za pnevmatike

Tag:

Več informacij

Mothers Naturally Black Tyre Renew je enostavno in učinkovito čistilo za pnevmatike. Posebni čistilni delci odstranjujejo trdovratno umazanijo, maščobe, cestno umazanijo, zavorni prah in ostanke starih premazov za pnevmatike. Ta umazanija kazi izgled pnevmatike ter onemogoča dober oprijem premaza za pnevmatike. Moderna zasnova čistila zagotavlja učinkovito odstranjevanje umazanije obenem pa je čistilo popolnoma varno do pnevmatik. Naturally Black Tyre Renew za seboj pušča dolgotrajen, čist izgled pnevmatike. Izjemno enostaven za uporabo, le napršite in obrišete (v primeru zelo umazanih pnevmatik priporočamo, da si pomagate s ščetko za čiščenje pnevmatik).

Navodila za uporabo:
Pred uporabo čistila najprej nastavite šobo na razpršilki, za nizkoprofilne pnevmatike šobo potegnite ven, za širokoprofilne pa jo pustite notri. Napršite čistilo direktno na pnevmatiko in pustite delovati cca. 15 sekund. Z mikro krpo nato obrišite ostanek umazanije. Obrišite tudi platišče, če je čistilo steklo nanj.

Varnostni napotki:
Pozor: H315 – Povzroča draženje kože. H319 – Povzroča hudo draženje oči. P264 – Po uporabi temeljito umiti roke in obraz. P280 – Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P305 + P351 + P338 – PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P337 + P313 – Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P302 + P352 – PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode. P332 + P313 – Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P363 – Kontaminirana oblačila oprati pred ponovno uporabo.

Povezani izdelki