K2 Bold 600ml

Ni dodatnih točk zvestobe za ta izdelek


7,19 € z DDV

66K2K316

Nov izdelek

Loščilo za pnevmatike v spreju

Tag:

Več informacij

K2 Bold je prvovrstno sredstvo za nego in zaščito gumijastih površin v spreju. Primeren za tiste, ki se jim vedno mudi, saj lahko sredstvo enostavno naprišimo na površino in smo končali. Posebni polimerni dodatki zagotavljajo globinski učinek in dolgotrajen efekt in zaščito pnevmatiki. Odlikuje ga enostaven nanos, dolgotrajen učinek in maksimalna zaščita.

Navodila za uporabo:
Pnevmatiko najprej dobro očistimo in posušimo. Bold na površino napršimo v zmernih količinah. Pri delu si lahko pomagamo s posebnimi aplikatorji ali krpami.  

Varnostni napotki:
Nevarno: H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol. H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. EUH066 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. P410 + P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi. Brez zadostnega prezračevanja lahko pride do nastanka eksplozivnih zmesi.


 

 

Povezani izdelki