K2 Gold Sigma 500ml

Ni dodatnih točk zvestobe za ta izdelek


9,95 € z DDV

Nov izdelek

Premium premaz za pnevmatike + aplikator

Tag:

Več informacij

Nov izdelek linije premium izdelkov K2 Gold za maksimalen sijaj in zaščito vaših pnevmatik. V kompletu je loščilo s prijetnim vonjem po sadju in aplikator za nanos sredstva. Izdelek je primeren za najzahtevnejše uporabnike. Zagotavlja dolgotrajen učinek. Odbija vodne kapljice in preprečuje staranje gume. Zaradi svoje sestave je izredno izdaten, zato ga pri nanosu na pnevmatike porabimo izredno majhno količino.

Navodila za uporabo:
Pnavmatike najprej dobro očistimo s šamponom in počakamo da se posušijo. Pretresemo plastenko Sigme in sredstvo v majhni količini nanesemo na za to priložen aplikator. S pomočjo aplikatorja sredstvo nanesemo na pnevmatike.

Varnostni napotki:
Vsebuje: Ogljikovodiki, C10-C13, n-alkani, izoalkani, ciklični, <2% aromatov. Nevarno: H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. EUH066 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P264 Po uporabi temeljito umiti … P301 + P310 PRI ZAUŽITJU: takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. P331 NE izzvati bruhanja. P405 Hraniti zaklenjeno. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Povezani izdelki