Good Stuff Iron Remover 5L

Z nakupom tega izdelka lahko dobite do 5 točk zvestobe. Vaša košarica skupaj 5 točke ki se lahko spremenijo v popust 1,00 €.


56,95 € z DDV

Nov izdelek

Čistilo za zračno rjo in platišča

Več informacij

Good Stuff Iron Remover je učinkovito čistilno sredstvo za odstranjevanje kovinskih delcev z lakiranih površin in platišč. pH nevtralna formula je popolnoma varna za uporabo na vseh površinah, lahko ga uporabljate tudi na poliranih platiščih. Čistilo vsebuje indikator delovanja in se ob stiku z kovinskim delcem obarva rdeče. Deluje hitro in učinkovito. 

Navodila za uporabo:
Sredstvo napršite na suho in ohlajeno površino. Pustite delovati 2-3 minute, da čistilo reagira s kovinskim delcem. V primeru kontaminacije se bo čistilo obarvalo rdeče. Za odstranjevanje trdovratnejših delcev si lahko pomagate tudi z gobo ali krpo. Vozilo dobro sperite in operite s šamponom.

Varnostni napotki:
Vsebuje: Natrijev merkaptoacetat Pozor: H301 Strupeno pri zaužitju. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. P260 Ne vdihavati /meglice/hlapov/razpršila.  P280 Nositi zaščitne rokavice. P264 Po uporabi temeljito umiti roke. P301 + P312 – PRI ZAUŽITJU: ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.  P330 Izprati usta.   P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode. P333 + P313 Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P362 + P364 Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo. 

Povezani izdelki