Good Stuff Iron Remover Gel 500ml

Z nakupom tega izdelka lahko dobite do 1 točko zvestobe. Vaša košarica skupaj 1 točka ki se lahko spremenijo v popust 0,20 €.


14,95 € z DDV

Nov izdelek

Čistilo za zračno rjo in platišča

Več informacij

Good Stuff Iron Remover gel je učinkovito gelasto čistilno sredstvo za odstranjevanje kovinskih delcev z lakiranih površin in platišč. Ker je v gelasti obliki, kar omogoča boljši oprijem na površino in daljši čas delovanja.  pH nevtralna formula je popolnoma varna za uporabo na vseh površinah, lahko ga uporabljate tudi na poliranih platiščih. Čistilo vsebuje indikator delovanja in se ob stiku z kovinskim delcem obarva rdeče. Deluje hitro in učinkovito. 

Navodila za uporabo:
Sredstvo napršite na suho in ohlajeno površino. Pustite delovati 2-3 minute, da čistilo reagira s kovinskim delcem. V primeru kontaminacije se bo čistilo obarvalo rdeče. Za odstranjevanje trdovratnejših delcev si lahko pomagate tudi z gobo ali krpo. Vozilo dobro sperite in operite s šamponom.

Varnostni napotki:
Vsebuje: Natrijev merkaptoacetat Pozor: H301 Strupeno pri zaužitju. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. P260 Ne vdihavati /meglice/hlapov/razpršila.  P280 Nositi zaščitne rokavice. P264 Po uporabi temeljito umiti roke. P301 + P312 – PRI ZAUŽITJU: ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.  P330 Izprati usta.   P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode. P333 + P313 Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P362 + P364 Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo. 

Povezani izdelki