Chemical Guys Speed Wipe 473ml

Z nakupom tega izdelka lahko dobite do 1 točko zvestobe. Vaša košarica skupaj 1 točka ki se lahko spremenijo v popust 0,20 €.


12,95 € z DDV

Nov izdelek

Quick detailer za zaščito in sijaj

Category: Quick Detailerji.
Tag:

Več informacij

Speed Wipe je quick detailer, brez vsebnosti voskov, zasnovan z čistimi povečevalci sijaja za popoln sijaj vozila. Ustvarja antistatično zaščito, katera preprečuje nabiranje prahu in umazanije na vozilu, UVA in UVB zaščitni delci pa ščitijo vozilo pred bledenjem. Prav tako, ob redni uporabi, zmanjšuje nastanek zračne rje za kar 75%. Primeren je tudi za odstranjevanje umazanije, ptičjih iztrebkov in prahu z vozila. Vozilu poudarja visok sijaj in globino barve. Priporočamo uporabo sredstva po vsakem pranju vozila. Sredstvo se lahko nanaša tudi na mokro vozilo, v tem primeru bistveno zmanjšate možnost nastanka prask med brisanjem.

Navodila za uporabo:
Pred uporabo dobro pretresite. Napršite na suho ali mokro površino in obrišite s čisto krpo.

Varnostni napotki:
Pred uporabo natančno preberite navodila. Pozor: H319 Povzroča hudo draženje oči. EUH208 Vsebuje Dišava. Lahko povzroči alergijski odziv. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P264 Po uporabi temeljito umiti roke. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščito za oči/obraz. P301 + P312 PRI ZAUŽITJU: ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P337 + P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Povezani izdelki