Znižana cena!
citrus bling 1L

ValetPRO Citrus Bling 1L

Ni dodatnih točk zvestobe za ta izdelek ker že ima popust


15,96 € z DDV

-20%

19,95 € z DDV

WP10-1L

Obnovljeno

Detailer za zaščito in sijaj

Category: Quick Detailerji.
Tag:

Več informacij

Citrus Bling je pospeševalec sijaja na osnovi carnauba voska. Je zagotovo eden izmed najuporabnejših detailing izdelkov na trgu. Primeren je za povečevanje sijaja na laku, platiščih, ustvarjanje zaščite, za odstranjevanje lažje umazanije ali kot lubrikant za polirni plastelin. Primeren je za uporabo na vseh zunanjih površinah, tudi kromu in steklih. Posebna mešanica carnauba voska in silikonske emulzije omogoča enostaven nanos in še lažje odstranjevanje. Sredstvo je že pripravljeno za uporabo, za uporabo v kombinaciji s polirnim plastelinom pa ga lahko zredčite z vodo.

Navodila za uporabo:
Sredstvo napršite na površino in ga z eno stranjo mikro krpe razmažite ter z drugo stranjo obrišite do suhega. Za uporabo kot polirni lubrikant ga lahko zredčite z vodo v razmerju 1:16.

Varnostni napotki:
Pozor: H319 Povzroča hudo draženje oči. EUH 208 – Vsebuje: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on Lahko povzroči alergijski odziv. P102 – Hraniti zunaj dosega otrok. P264 – Po uporabi temeljito umiti roke. P280 – Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P305 + P351 + P338 – PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P337 + P313 – Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

Povezani izdelki