Chemical Guys Swift Wipe 473ml

Z nakupom tega izdelka lahko dobite do 1 točko zvestobe. Vaša košarica skupaj 1 točka ki se lahko spremenijo v popust 0,20 €.


12,95 € z DDV

CWS20916

Nov izdelek

Čistilo za brezvodno pranje vozil

Tag:

Več informacij

Chemical Guys Swift Wipe je čistilo, povečevalec sijaja in zaščita v enem preprostem koraku. Z uporabo čistila Swift Wipe lahko operete vozilo kjerkoli in kadar koli brez porabljene ene same kapljice vode. Primeren je za čiščenje vseh barv vozil. Swift Wipe lahko uporabljate na vseh barvanih in lakiranih površinah, platiščih, steklih, pleksi steklih, ABS plastiki, odbijačih, motornem prostoru in vseh ostalih površinah. Je popolnoma varen za uporabo, ne pušča sledi in prask ter je popolnoma varen do okolja. Ima izjemno prijeten vonj, kateri vas zagotovo prepriča v ponovno uporabo čistila.

Navodila za uporabo:
Sredstvo je primerno le za čiščenje manj umazanih ali prašnih vozil, v kolikor je vozilo zelo umazano ga predhodno sperite z vodo. Priporočamo, da za čiščenje uporabljate več mikro krp, katere prepognete na 4 dele. Napršite Swift Wipe na površino ter obrišite s čisto stranjo mikro krpe. Krpo nato obrnite na čisto stran in obrišite panel do suhega. Ko krpa postane popolnoma umazana jo zamenjajte s čisto.

Varnostni napotki: 
EUH208 Vsebuje Dišava. Lahko povzroči alergijski odziv. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P264 Po uporabi temeljito umiti roke. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščito za oči/obraz. P301 + P312 PRI ZAUŽITJU: ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P337 + P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.