Znižana cena!
Dodo Juice Born To Be Mild 500ml

Dodo Juice Born To Be Mild 500ml

Ni dodatnih točk zvestobe za ta izdelek ker že ima popust


18,71 € z DDV

-25%

24,95 € z DDV

DJBM500

Nov izdelek

Visoko koncentriran, pH nevtralen šampon

Tag:

Več informacij

Dodo Juice Born To Be Mild je pH nevtralen šampon za vzdrževanje zaščitnih premazov. Njegova penilna sposobnost in odlična spolzkost preprečuje nastanek prask med pranjem. Narejen je iz najkakovostnejših sestavin, ki ne odstranjujejo voskov ali ostalih zaščitnih premazov, odstranjuje le umazanijo. Je zelo koncentriran, njegovo mešalno razmerje je kar 1:800, kar zadostuje za vsaj 42 pranj oz. za 1160m2 veliko površino. Ima prijeten vonj po breskvi in je narejen ročno, kot tudi vsi ostali Dodo Juice izdelki.

Navodila za uporabo:
Vozilo pred uporabo sperite z visokotlačnim čistilcem. Šampon zredčite v razmerju 1:800 ter dobro premešajte, da ustvarite gosto peno. Vozilo operite od strehe navzdol. Šampon se na površini ne sme zasušiti. Ostanek šampona sperite z vozila in ga obrišite z namensko mikro krpo.

Varnostni napotki:
Nevarno: P264 Po uporabi temeljito umiti roke. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P302 + P352 – PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode. P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P310 – Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. P321 Posebno zdravljenje (glejte … na tej etiketi). P332 + P313 Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

 

Povezani izdelki