Chemical Guys Extreme Maxi Suds II 473ml

Z nakupom tega izdelka lahko dobite do 1 točko zvestobe. Vaša košarica skupaj 1 točka ki se lahko spremenijo v popust 0,20 €.


10,95 € z DDV

CWS10116

Nov izdelek

Šampon za ročno pranje vozil

Tag:

Več informacij

CG Maxi Suds II je visoko peneč, zmogljiv šampon za ročno pranje vozil. Brez težav odstranjuje cestno umazanijo in ostale nesnage z zunanjih površin vašega vozila. Napredna, visoko peneča tehnologija zagotavlja varno pranje vozil, brez nastanka prask. Šampon je varen za uporabo in ne odstranjuje predhodno nanešenih voskov ali sealantov. Enostaven za spiranje. Dodani mehčalci vode zmanjšujejo možnost nastanka sledi vodnega kamna. Šampon je odišavljen in je prijeten za uporabo.

Navodila za uporabo:
Pred uporabo dobro pretresite. Dodajte 30ml šampona v 4L vode in premešajte z visokotlačnim čistilcem, da ustvarite gosto peno. Operite vozilo od strehe navzdol. Vozilo po pranju sperite s čisto vodo in posušite z namensko mikro krpo. Šampona nikoli ne uporabljajte na vročem vozilu ter na soncu.

Varnostni napotki:
Vsebuje: Dodecilbenzensulfonska kislina. Nevarno: H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. H412 Škodljivo za
vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. EUH208 Vsebuje Dišava. Lahko povzroči alergijski odziv. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči. P301 + P310 + P330 PRI ZAUŽITJU: takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. Izprati usta. P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko vode. P305 + P351 + P310 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Povezani izdelki