Znižana cena!
ValetPRO Concentrated Car Wash 500ml

ValetPRO Concentrated Car Wash 500ml

Ni dodatnih točk zvestobe za ta izdelek ker že ima popust


4,46 € z DDV

-25%

5,95 € z DDV

EC6-500ML

Nov izdelek

Koncentriran šampon za ročno pranje vozil

Tag:

Več informacij

ValetPRO Concentrated Car Wash je kvaliteten, enostaven šampon za ročno pranje vozil. Zasnovan je za odstranjevanje umazanije, katera na vozilu ostane po predpranju. Visoko peneča formula preprečuje nastanek prask na površini. Šampon se zelo enostavno spira z vozila in je zelo preprost in učinkovit za uporabo.

Navodila za uporabo:
Šampon je koncentriran pred uporabo ga zredčite z vodo v razmerju 30ml šampona in 5L vode. Vozilo sperite z vodo in nanj nanesite sredstvo za predpranje (priporočljivo). V primeru uporabe predpranja vozilo sperite in začnite prati s šamponom od strehe navzdol. Šampon se na vozilu ne sme zasušiti. Vozilo nato sperite z visokotlačnim čistilcem in obrišite z mikro krpo za sušenje vozil.

Varnostni napotki:
Pozor: H319 – Povzroča hudo draženje oči. EUH 208 – Vsebuje Methylchloroisothiazolinone. Lahko povzroči alergijski odziv. P102 – Hraniti zunaj dosega otrok. P264 – Po uporabi temeljito umiti roke. P280 – Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P305 + P351 + P338 – PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P337 + P313 – Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

Povezani izdelki