Znižana cena!
Poorboy's Super Slick & Foam Pre-Soak Shampoo 946ml

Poorboy's Super Slick & Foam Pre-Soak Shampoo 946ml

Ni dodatnih točk zvestobe za ta izdelek ker že ima popust


14,96 € z DDV

-25%

19,95 € z DDV

PB-SSF-32

Nov izdelek

Visoko peneč šampon za pranje vozil

Tag:

Več informacij

Poorboy's Super Slick & Foam ni navaden šampon niti visoko peneče predpranje. Namenjen je mehčanju umazanije, katero nato odstranite z gobo za pranje. V nasprotju z visoko penečimi predpranju, Super Slick & Foam nanesete s pomočjo penilca (foam lance-a), počakate, da umazanijo zmehča ter nato vozilo operite s pomočjo gobe ali rokavice. Sredstvo lahko uporabljate tudi kot šampon za klasično pranje z vedrom. Super Slick & Foam je pH nevtralen in ne odstranjuje predhodno nanešenih zaščit.

Navodila za uporabo:
Za varno pranje vozila priporočamo uporabo metode dveh veder. V eno vedro nalijte čisto vodo ter v drugo mešanico šampona (npr. Super Slick & Wax) in vode v razmerju 30ml šampona proti 10L vode. V posodo penilca zmešajte 60ml šampon Super Slick & Foam ter dolijte vodo. Vozilo najprej sperite z vodo in nato s pomočjo penilca nanesite Super Slick & Foam. Pustite cca. 5 minut, da šampon razmoči umazanijo. Šampon se na površini ne sme zasušiti. Vozila ne spirajte z vodo ampak ga kar takoj operite z gobo ali rokavico. Super Slick & Foam na površini deluje kot lubrikant, kateri preprečuje nastanek prask. Vozilo perite od strehe navzdol. Ostanek šampona nato sperite z visokotlačnim čistilcem ali vrtno cevjo ter vozilo do suhega obrišite z namensko mikro krpo.

Varnostni napotki:
Pozor: H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode. P305 + P351 + P338 – PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.P337 + P313 – Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

Povezani izdelki