Shiny Garage Orange Shampoo 500ml

Ni dodatnih točk zvestobe za ta izdelek


5,00 € z DDV

SG12.12500

Nov izdelek

Šampon na osnovi citrusov za pranje vozil

Tag:

Več informacij

Shiny Garage Orange Shampoo je močnejši šampon, narejen na osnovi citrusov. Namenjen je za pranje bolj umazanih vozil oz. vozil, katera niso zaščitena z voski, sealanti ali coatingi. Dodani citrusi umazanijo razgradijo zato jo lahko varno odstranite. Šampon je prijetnega vonja po pomaranči.

Navodila za uporabo:
Zmešajte 50-60ml šampona z 10L vode, po možnosti tople. Začnite s pranjem vozila od strehe navzdol, šampon se na površini ne sme zasušiti. Priporočamo dvovedrni sistem pranja vozila. Vozilo nato sperite z vodo in obrišite do suhega z namensko mikro krpo.

Varnostni napotki: 
Pozor: H319 – Povzroča hudo draženje oči. P280 – Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P305 + P351 + P338 – PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P337 + P313 – Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

Povezani izdelki