Good Stuff Pure Shampoo 5L

Z nakupom tega izdelka lahko dobite do 3 točk zvestobe. Vaša košarica skupaj 3 točke ki se lahko spremenijo v popust 0,60 €.


39,97 € z DDV

GS19

Nov izdelek

Šampon za ročno pranje vozil

Tag:

Več informacij

Good Stuff Pure Shampoo je ph nevtralen avto šampon za ročno pranje vozil prijetnega vonja. Je močno koncentrirano in zato tudi zelo ekonomično. Zaradi svoje pH nevtralne formule je primeren za pranje vozil, ki so zaščiteni z voskom ali keramičnim premazom. Inovativne sestavine zagotavljajo dobro in stabilno penjenje šamona. zato je izdatnejši in dobro učinkuje ne vse vrste umazanije. Inovativne sestavine pa omogočajo da vodne kapljice enostavneje zdrsijo iz površine.  

Navodila za uporabo:
Zmešajte 30-40ml šampona z 10L vode. Začnite s pranjem vozila od strehe navzdol, šampon se na površini ne sme zasušiti. Priporočamo dvovedrni sistem pranja vozila. Vozilo nato sperite z vodo in obrišite do suhega z namensko mikro krpo.

Varnostni napotki: 
Pozor:  H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvod. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P264 Po uporabi temeljito umiti roke. 302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode. P305 + P351 + P338 – PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. 


Povezani izdelki