Chemical Guys Black Light Shampoo 473ml

Z nakupom tega izdelka lahko dobite do 1 točko zvestobe. Vaša košarica skupaj 1 točka ki se lahko spremenijo v popust 0,20 €.


15,95 € z DDV

CWS61916

Nov izdelek

Šampon z povečevalcem sijaja za temna vozila

Več informacij

Chemical Guys Black Light Shampoo je popoln šampon za pranje temnih in črnih vozil. Njegova nežna pH nevtralna formula ne vpliva na predhodno nanešene voske ali sealante. Odstrani večino cestne umazanije, dodani povečevalci sijaja pa za seboj puščajo neprekosljiv sijaj vozila. Visoko peneča formula preprečuje nastanek prask med pranjem (z metodo dveh veder) ter omogoča nanašanje s pomočjo penomatov. Prijeten vonj po češnji je le še ena izmed prednosti tega šampona.

Navodila za uporabo:
Pred uporabo dobro pretresite. Dodajte 30ml šampona v 4L vode in premešajte z visokotlačnim čistilcem, da ustvarite gosto peno. Operite vozilo od strehe navzdol. Vozilo po pranju sperite s čisto vodo in posušite z namensko mikro krpo. Šampona nikoli ne uporabljajte na vročem vozilu ter na soncu.

Varnostni napotki:
Vsebuje: Dodecilbenzensulfonska kislina. Nevarno: H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. EUH208 Vsebuje Dišava. Lahko povzroči alergijski odziv. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči. P301 + P310 + P330 PRI ZAUŽITJU: takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. Izprati usta. P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko vode. P305 + P351 + P310 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Povezani izdelki