Chemical Guys Citrus Wash Clear 473ml

Z nakupom tega izdelka lahko dobite do 1 točko zvestobe. Vaša košarica skupaj 1 točka ki se lahko spremenijo v popust 0,20 €.


11,95 € z DDV

CWS30316

Nov izdelek

Nežen šampon za ročno pranje vozil

Več informacij

Chemical Guys Citrus Wash Clear je nežen šampon za ročno pranje vozil. Je popolnoma varen za uporabo ter ne vpliva na obstojnost predhodno nanšenih voskov ali sealantov. Dodani povečevalci sijaja na vozilu ustvarjajo visok sijaj. Je zelo enostaven za izpiranje, za seboj ne pušča nikakršnih sledi ali madežev. Primeren je za uporabo v vedru ali penilcu. Citrus Wash Clear je idealen šampon za tedensko pranje vozil.

Navodila za uporabo:
Pred uporabo dobro pretresite. Dodajte 30ml šampona v 4L vode in premešajte z visokotlačnim čistilcem, da ustvarite gosto peno. Operite vozilo od strehe navzdol. Vozilo po pranju sperite s čisto vodo in posušite z namensko mikro krpo. Šampona nikoli ne uporabljajte na vročem vozilu ter na soncu.

Varnostni napotki:
Vsebuje: Dodecilbenzensulfonska kislina. Nevarno: H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. EUH208 Vsebuje Dišava. Lahko povzroči alergijski odziv. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči. P301 + P310 + P330 PRI ZAUŽITJU: takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. Izprati usta. P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko vode. P305 + P351 + P310 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Povezani izdelki