Chemical Guys Stripper Suds Soap 473ml

Ni dodatnih točk zvestobe za ta izdelek ker že ima popust


11,21 € z DDV

-25%

14,95 € z DDV

CWS06916

Nov izdelek

Šampon s povečevalcem sijaja

Tag:

Več informacij

Chemical Guys Stripper Suds je šampon za ročno pranje vozil z vonjem verjetno najpopularnejšega osvežilca zraka na svetu, Chemical Guys Stripper Scent. Zakaj bi v prijetnem vonju uživali le med vožnjo, če lahko tudi med pranjem. Šampon je pH nevtralen in je odličen za redno pranje vozila. Ne odstranjuje predhodno nanešenih zaščit. Dodani povečevalci sijaja ustvarjajo visok sijaj na vseh barvah vozil. Visoko penjenje omogoča varno pranje. Primeren je za nanos z vedrom ali nastavkom za peno. Z uporabo šampona Stripper Suds bo pranje vašega jeklenega konjička postalo še ljubše opravilo!

Navodila za uporabo:Dodajte 30-60ml šampona v vedro z 20L vode in dobro premašajte, da ustvarite bogato peno. Šampona ne uporabljajte na vročih površinah ali na neposredni sončni svetlobi. Vozilo začnite prati od strehe navzdol, med pranjem večkrat sperite gobo. Po končanem pranju vozilo sperite z vodo in posušite z namensko mikro krpo. Za dodaten sijaj in zaščito priporočamo še nanos katerega izmed quick detailerjev.

Varnostni napotki:
Pred uporabo natančno preberite navodila. Nevarno: H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. EUH208 Vsebuje Dišava. Lahko povzroči alergijski odziv. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči. P301 + P310 + P330 PRI ZAUŽITJU: takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. Izprati usta. P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko vode. P305 + P351 + P310 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.