Shiny Garage Pink Gloss Shampoo & Wax 500ml

Ni dodatnih točk zvestobe za ta izdelek


8,00 € z DDV

SG12.13500

Nov izdelek

Šampon z voskom za ročno pranje vozil

Tag:

Več informacij

Shiny Garage Pink Gloss Shampoo & Wax je blag šampon, namenjen vzdrževanju voskov, sealantov ali coatingov. Kremasta pena emulzira umazanijo in oksidacijo, milni mehurčki, polni kisika pa pustijo umazanijo, da odteče z vozila brez, da bi poškodovala še tako občutljive površine. Dodan vosek obnovi obstoječ zaščitni premaz ter vozilu povrne pravkar povoskan videz. Prijetnega vonja po češnji.

Navodila za uporabo:
Zmešajte 30-40ml šampona z 10L vode, po možnosti tople. Začnite s pranjem vozila od strehe navzdol, šampon se na površini ne sme zasušiti. Priporočamo dvovedrni sistem pranja vozila. Vozilo nato sperite z vodo in obrišite do suhega z namensko mikro krpo.

Varnostni napotki:
Pozor: H319 – Povzroča hudo draženje oči. P280 – Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P305 + P351 + P338 – PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P337 + P313 – Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.