Gyeon Q²M PPF Renew 1L

Z nakupom tega izdelka lahko dobite do 6 točk zvestobe. Vaša košarica skupaj 6 točke ki se lahko spremenijo v popust 1,20 €.


66,95 € z DDV

Q2MPPF1000

Nov izdelek

Polirna pasta za obnovo PPF folij

Več informacij

Vzdrževanje zaščitnih folij (Paint Protect Film) še nikoli ni bilo tako enostavno. Q²M PPF Renew je sestavljen iz nežnih abrazivnih delcev z dodanimi zaščitnimi aditivi, kateri ustvarjajo odporen in visoko efektiven samočistilni efekt. Izdelek je primeren tako za ročno kot strojno uporabo. Odstranjuje meglice in oksidacijo medtem, ko za seboj pušča gladek, svetleč in vodoodbojen finiš. Q²M PPF Renew je prvi izdelek na svetu za obnovo PPF folij, kateri vsebuje SiO2 delce. Primeren je za uporabo na vseh vrstah folij, tudi samoobnovitvene.

Navodila za uporabo:
Q²M PPF Renew je primeren tako za ročno kot strojno poliranje. Ročna uporaba paste zagotavlja odlične čistilne sposobnosti z zaščitnim efektom. Strojna uporaba je priporočljiva z ekscentričnim polirnnim strojem ter nizkimi do srednjimi obrati. Strojna uporaba zagotavlja tudi višji končni sijaj površine. PPF folije med poliranjem nikoli ne smete pregreti. Priporočamo uporabo polirnih gobic Gyeon Q²M Eccentric Polish z primernim polirnim strojem.

Varnostni napotki:
Nevarno: H304 – Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. H315 – Povzroča draženje kože. H319 – Povzroča hudo draženje oči. P101 – Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 – Hraniti zunaj dosega otrok. P260 – Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila. P262 – Preprečiti stik z očmi, kožo ali oblačili. P301 + P310 – PRI ZAUŽITJU: takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. P331 – NE izzvati bruhanja. P405 – Hraniti zaklenjeno. P501 – Odstraniti vsebino/posodo v skladu z lokalnimi predpisi. Vsebuje: 1,1,1,5,5,5,-heksametil-3,3-bis [(trimetilsilil) oksi] trisiloksana Nafta (zemeljsko olje), težka z vodikom; Vodikova obdelana nafta z nizko temperaturo vrelišča, Belo mineralno olje  (zemeljsko olje).

Povezani izdelki