K2 Ultra Cut Polish 120g

Ni dodatnih točk zvestobe za ta izdelek


4,87 € z DDV

66K2K002

Nov izdelek

Pasta za odstranjevanje manjših prask

Več informacij

Polirna pasta z majhnimi abrazivnimi delci za odstranjevanje manjših prask na lakiranih in barvanih površinah. Izredno majhni delci zagotavljajo odlične rezultate. Odlična za poliranje prask, ki nastanejo okoli kljuk za odpiranje vrat.

Navodila za uporabo:
Nanesemo na manjšo površino s čisto mehko krpo ali aplikatorjem. V kolikor je mogoče nanašamo s krožnimi gibi. Nanašamo dokler umazanija ali poškodba ni do konca odstranjena. Na koncu zbrišemo s suho mehko krpo.

Varnostni napotki:
Pozor: H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.


Povezani izdelki