Chemical Guys Nonsense 473ml

Z nakupom tega izdelka lahko dobite do 1 točko zvestobe. Vaša košarica skupaj 1 točka ki se lahko spremenijo v popust 0,20 €.


13,95 € z DDV

Nov izdelek

Univerzalno čistilo za vse površine

Več informacij

Poslovite se od umazanije in madežev za vedno. Chemical Guys NONSENSE je prvo čistilo na svetu, ki odstranjuje vse vrste madežev na vseh površinah in je brez barve in vonja. Brez težav odstranjuje madeže s tekstila, plastike, kovine, stekel, gume,... Nobeno drugo čistilo ne odstranjuje umazanije z tako lahkoto kot Nonsense. Posebna formula z naravnimi izvlečki citrusov in pH nevtralna čistilna sredstva brez vonja ustvarjajo perfektno čistilo za vse površine v vozilu, plovilu, doma, delavnici,... Sredstvo je koncentrirano in ga je potrebno redčiti z vodo.

Navodila za uporabo:
Sredstvo je močno koncentrirano, zato ga pred uporabo zredčite z vodo (priporočeno razmerje mešanja je 20:1). Za čiščenje tekstila sredstvo najprej preizkusite na skritem in nevpadljivem mestu. Napršite Nonsense na madež in pustite delovati od 10 do 60 sekund. Obrišite madež z čisto mikro krpo.

Varnostni napotki:
Pred uporabo natančno preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo! Pozor: H319 Povzroča hudo draženje oči. EUH208 Vsebuje Dišava. Lahko povzroči alergijski odziv. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P264 Po uporabi temeljito umiti roke. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščito za oči/obraz. P301 + P312 PRI ZAUŽITJU: ob slabem počutju pokličite  CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P337 + P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P501 Odstranit vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

 


Povezani izdelki