KochChemie Tinten- & Kuli-Ex 250ml

Z nakupom tega izdelka lahko dobite do 1 točko zvestobe. Vaša košarica skupaj 1 točka ki se lahko spremenijo v popust 0,20 €.


12,95 € z DDV

197250

Nov izdelek

Odstranjevalec sledi črnil in pisal

Več informacij

Odstranjevalec vodoptopnega črnila in sledi pisal iz tekstilnih in plastičnih površin ter ploščic. Kombinacija posebnih topil in detergentov varno in učinkovito odstranijo sledi črnil. Tinten- & Kuli-Ex ne vsebuje halogenirani ogljikovodikov in je prijeten za uprabo zahvaljujoč prijetni pomarančni aromi.

Navodila za uporabo:
Sredstvo nanesite na površino s pomočjo mikro krpe. Nežno odstranjujte ostanek črnila, brez prevelikega pritiska in drgnenja. Za odstranjevanje trdovratnejših madežev postopek ponovite. Po končanem odstranjevanju površino očistite še z ustreznim čistilom (za plastiko, usnje ali tekstil). Usnjene površine obvezno zaščitite še z kremo za usnje.

Varnostni napotki:
Pred uporabo natančno preberite navodila. H226 – Zelo lahko vnetljiva tekočina in hlapi. H319 – Povzroča hudo draženje oči. H317 – Lahko povzroči alergijski odziv kože. H336 – Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H412 – Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P210 – Hraniti ločeno od vročine/isker/odprtega ognja/vročih površin. – Kajenje prepovedano. P261 – Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila. P280 – Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P312 – Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

Povezani izdelki