Nov
Fresso Leather Cleaner 500ml

Fresso Leather Cleaner 500ml

Ni dodatnih točk zvestobe za ta izdelek


9,97 € z DDV

FRLC05

Nov izdelek

Čistilo za usnjene površine

Tag:

Več informacij

Fresso predstavlja novo linijo visokokvalitetne avtokozmetike.

Leather Cleaner je močno, pH nevtralno čistilo za usnje s prijetnim sadnim vonjem. S svojo penasto formulo nežno dvigne umazanijo iz por usnjenih površin in poskrbi za čisto usnje naravnega izgleda. Zaradi svoje penaste oblike, se na površini zadrži dlje časa in z daljšim delovanjem omogoča boljše in bolj efektivno čiščenje. Vsebuje zaviralce vonja in za seboj pušča prijeten vonj. Zaradi svoje pH nevtralne formule je povsem varen za uporabo do vseh usnjenih površin.

Navodila za uporabo:
Čistilo s pomočjo ščetke za usnje nanesite na površino in nežno, s krožnimi gibi očistite povrišino. Ostanek čistila nato s svežo, suho mikro krpo nežno obrišite in pustite, da se površina posuši. Priporočamo, da izdelek pred uporabo preizkusite na skritem mestu. Prepričajte se, da je površina hladna na otip.

varnostni napotki:
Vsebuje: Nevarno: H319 Povzroča hudo draženje oči. EUH208 Vsebuje: Zmes: 5-kloro-2-metil-4-oktil-izotiazolon-3-on in 2-metil-4-oktil-izotiazolon-3-on (3: 1). Lahko povzroči alergijski odziv. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvod. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščito za oči. P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P337 + P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P501Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Povezani izdelki