Znižana cena!
Auto Finesse Rejuvenate 250ml

Auto Finesse Rejuvenate 250ml

Ni dodatnih točk zvestobe za ta izdelek ker že ima popust


11,87 € z DDV

-30%

16,95 € z DDV

REJ250

Nov izdelek

Sredstvo za pripravo površine na nanos voska

Tag:

Več informacij

Auto Finesse Rejuvenate je posebna abrazivna pasta, namenjena povečevanju in zmogljivosti voska. Rejuvenate vsebuje čistilna topila, olja in fine abrazivne delce, kateri odstranjujejo trdovratno kontaminacijo, oksidacijo, lažje mikro praske ter ustvarjajo popolno površino za nanos voska ali sealanta. Primeren je tako za ročni nanos kot tudi strojni z vsemi vrstami polirnih strojev.

Navodila za uporabo:
Ročni nanos: Priporočamo nanos sredstva z aplikatorjem Flexipads Tri-Foam Oval. Manjšo količino sredstva nanesite na tršo stran aplikatorja in površino spolirajte z krožnimi gibi. Ostanek sredstva obrišite z čisto in mehko mikro krpo. V kolikor je obdelovan lak zelo mehek polirajte z mehkejšo (črno) stranjo omenjenega aplikatorja. Površino nato zaščitite z voskom ali sealantom po izbiri.
DA polirni stroj: V primeru nanosa z DA polirnim strojem priporočamo kombinacijo z fino ali srednje grobo polirno gobico (odvisno od trdote in stanja laka). Nanesite 2-4 kapljice paste na polirno gobico ter razmažite po površini z najnižjimi obrati. Hitrost nato povečajte in površino obdelujte z cca. 4000-5000 obrati na minuto. Ko se pasta začne razgrajevati, obrate znižajte in zadnja dva prehoda naredite z nizkimi obrati. Ostanek sredstva obrišite z čisto in mehko mikro krpo. Površino nato zaščitite z voskom ali sealantom po izbiri.
Rotacijski polirni stroj: V primeru nanosa z rotacijskim polirnim strojem priporočamo kombinacijo z fino ali srednje grobo polirno gobico (odvisno od trdote in stanja laka). Nanesite 2-4 kapljice paste na polirno gobico ter razmažite po površini z najnižjimi obrati. Nato povečajte obrate polirnega stroja na največ 1200 obratov na minuto. Ko se pasta začne razgrajevati, obrate znižajte in zadnja dva prehoda naredite z nizkimi obrati. Ostanek sredstva obrišite z čisto in mehko mikro krpo. Površino nato zaščitite z voskom ali sealantom po izbiri.

Varnostni napotki:
Pozor: H319 – Povzroča hudo draženje oči. P264 – Po uporabi temeljito umiti roke. P280 – Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P305 + P351 + P338 – PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P337 + P313 – Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

Povezani izdelki