Mothers Speed All Purpose Cleaner 710ml

Z nakupom tega izdelka lahko dobite do 1 točko zvestobe. Vaša košarica skupaj 1 točka ki se lahko spremenijo v popust 0,20 €.


11,95 € z DDV

MO-18924

Nov izdelek

Večnamensko čistilo za vozila

Več informacij

Mothers Speed All Purpose Cleaner je zmogljivo, večnamensko čistilo za čiščenje raznoraznih površin. Primeren je za čiščenje najtrdovratnejših mastnih madežev pod pokrovom motorja do najobčutljivejših tkanih. All Purpose Cleaner je odličen za čiščenje tapet, tkanin, vinila, delov v motornem prostoru, kolotekov, vratnih tečajev, OEM platišč, pnevmatik,...

Navodila za uporabo:
Pred uporabo dobro pretresite. Sredstvo vedno uporabljajte le na ohlajeni površini. Napršite sredstvo po površini in obrišite s čisto mikro krpo. Krpo obrnite na čisto stran in obrište do suhega. Pri trdovratnejših madežih je včasih potrebno postopek ponoviti. Pri čiščenju motornega prostora, sredstvo napršite po površini in pustite delovati cca. 3 minute. Po potrebi si pomagajte tudi z čopičem ali ščetko. Sredstvo sperite z vodo in posušite.

Varnostni napotki:
Pozor: H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. P264 Po uporabi temeljito umiti roke in obraz. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P337 + P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode. P332 + P313 Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P363 Kontaminirana oblačila oprati pred ponovno uporabo.

Povezani izdelki