Meguiar's Heavy Duty Multi-Purpose Cleaner 709ml

Z nakupom tega izdelka lahko dobite do 1 točko zvestobe. Vaša košarica skupaj 1 točka ki se lahko spremenijo v popust 0,20 €.


15,95 € z DDV

G180224EU

Nov izdelek

Večnamensko čistilno sredstvo

Več informacij

Meguiar's Heavy Duty Multi-Purpose Cleaner je izdelek razvit iz Meguiar's-evega profesionalnega programa. Zato zagotavlja izjemno moč čiščenja s profesionalnim rezultatom. Univerzalna formula hitro odstranjuje trdovratno umazanijo in maščobe z vseh notranjih in zunanjih površin. Kljub njegovi moči in učinkovitosti je izdelek popolnoma varen za uporabo na vinilu, plastikah, tkaninah, gumi, kromu,... Odličen je za čiščenje pnevmatik, kolotekov, motornih prostorov in ostalih delov, kateri so bolj izpostavljeni umazaniji. Izdelek je že pripravljen za uporabo.

Navodila za uporabo:
Sredstva nikoli ne uporabljajte na razgretih površinah ter vedno v senci. Čistilo napršite direktno na madež in po potrebi pustite delovati nekaj časa. Pri čiščenju si lahko pomagate tudi s krtačko, ščetko ali gobo. Površino nato sperite ali obrišite z mikro krpo.

Varnostni napotki: 
Vsebuje: Parfumi. Pozor: H290 Lahko je jedko za kovine. H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P101 Če potrebujete zdravniško pomoč pokažite embalažo ali etiketo. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P234 Hraniti samo v originalni posodi. P260 Ne vdihavati hlapov ali meglice. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): takoj odstraniti/sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho. P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P310 Takoj poklicati CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. P301 + P330 + P331 PRI ZAUŽITJU: izprati usta. NE izzvati bruhanja. P405 Hraniti zaklenjeno. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z nacionalnimi. predpisi. Sestavine v skladu z uredbo 648/2004: <5%: neionski tenzidi.

Povezani izdelki