Znižana cena!
Shiny Garage All Around APC 1L

Shiny Garage All Around APC 1L

Ni dodatnih točk zvestobe za ta izdelek ker že ima popust


6,00 € z DDV

-25%

8,00 € z DDV

SG10.31

Nov izdelek

Večnamensko čistilo za zunanjost vozil

Več informacij

Shiny Garage All Around APC je univerzalno čistilno sredstvo za čiščenje vseh notranjih in zunanjih površin. Za seboj ne pušča nikakršnih sledi in je primeren za uporabo na vseh plastičnih, gumijastih in tekstilnih površinah.

Navodila za uporabo:
Zredčite od 30 do 200ml čistila z 1L vode, odvisno od stopnje umazanije. Narejeno raztopino napršite na površino ter si pri čiščenju pomagajte z mikro krpo, čopičem ali ščetko. Ostanek čistila sperite z vodo ali obrišite z vlažno krpo. Po potrebi postopek ponovite. Sredstvo se na površini ne sme posušiti.

Varnostni napotki:
Pozor: H314 – Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. P280 – Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P303 + P361 + P353 – PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): takoj odstraniti/sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho. P305 + P351 + P338 – PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. P310 – Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. P405 – Hraniti zaklenjeno.

Povezani izdelki