303 Marine Fabric Protectant 473ml

Z nakupom tega izdelka lahko dobite do 2 točk zvestobe. Vaša košarica skupaj 2 točke ki se lahko spremenijo v popust 0,40 €.


21,95 € z DDV

303-30616X

Nov izdelek

Zaščitni premaz za tkanine

Tag:

Več informacij

303 Fabric Guard je edini proizvod, odobren s strani podjetja Sunbrella*, kot tudi s strani ostalih proizvajalcev tkanin, za obnovo vodoodbojnega efekta na tkaninah. Sredstvo ustvarja odlično zaščito, katera odbija vse vrste oljnih in vodnih madežev. Primeren je za zaščito usnjenih sedežev, cerad, platnenih streh, Dacrona in še in še. Obnavlja tovarniški vodoodbojni efekt površine.

Navodila za uporabo:
Sredstvo je vnetljivo zato zaščiteno površino zaščitite pred virom toplote, isker ali odprtega plamena (dokler se popolnoma ne posuši). Enakomerno napršite sredstvo na površino ter pustite 12-24 ur (odvisno od temperature), da se površina popolnoma posuši. Na najbolj obremenjene dele lahko nanesete še dodaten sloj sredstva.

Varnostni napotki:
Pozor: H319 Povzroča hudo draženje oči. P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P333 + P313 Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P321 – Posebno zdravljenje (glejte … na tej etiketi). P363 – Kontaminirana oblačila oprati pred ponovno uporabo.