Soft99 Ultra Glaco Glass Coating 70ml

Z nakupom tega izdelka lahko dobite do 2 točk zvestobe. Vaša košarica skupaj 2 točke ki se lahko spremenijo v popust 0,40 €.


21,95 € z DDV

S9910310

Nov izdelek

Zaščitni premaz za steklene površine

Tag:

Več informacij

Soft99 Ultra Glaco je zaščitni premaz za steklene površine vozil, plovil in letal, kateri je odporen na trenje brisalcev, prah, avtopralnice in čistila. Njegova obstojnost je kar 6x daljša od podobnih izdelkov. Premaz je obstojen do enega leta. Zelo enostaven za nanos.

Navodila za uporabo:
Steklo pred nanosom premaza dobro očistite in razmastite. Plastenko dobro pretresite (zamašek naj ostane na plastenki). Odstranite zamašek in sredstvo enakomerno nanesite na suho steklo. Sredstva ne nanašajte na mokro površino, saj jo lahko poškodujete. Po 5-10 minutah premaz odstranite s čisto in suho mikro krpo. Vozila naslednjih 12 ur ne izpostavljajte zunanjim vplivom, da se premaz dobro oprime površine.

Varnostni napotki: 
Vsebuje: propan-2-ol. Nevarno: H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. H319 Povzroča hudo draženje oči. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P102 Hraniti zunaj dosega otrok.  P261 Preprečiti vdihavanje hlapov. P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščito za oči/obraz. P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.

Povezani izdelki