Soft99 Extreme Gloss Wax Black 200g

Z nakupom tega izdelka lahko dobite do 2 točk zvestobe. Vaša košarica skupaj 2 točke ki se lahko spremenijo v popust 0,40 €.


27,95 € z DDV

S9900193

Nov izdelek

Vosek za dosego visokega sijaja

Category: Zaščitni voski.
Tag:

Več informacij

Skrbno izbrane sestavine in umetnost izdelave voskov ustvarjata vosek za dosego visokega sijaja vseh črnih in temnih vozil. Extreme Gloss Wax je izjemno priljubljen vosek z obstojnostjo cca. 3 mesece. Popolnoma enostaven za nanos in odstranjevanje. Odličen tudi za pripravo vozila na različne šove. 

Navodila za uporabo: Vozilo dobro operite, posušite in pripravite na nanos voska. S priloženim aplikatorjem nanesite tanek sloj voska na vozilo. Ko se vosek po 5-10 minutah posuši ga odstranite s čisto in kvalitetno mikro krpo. Voska nikoli ne nanašajte na celo vozilo naenkrat, vedno le del po del. Čas sušenja voska se lahko pri nižjih temperaturah podaljša.

NEVARNO: Pred uporabo natančno preberite navodila. Vsebuje: destilati (nafta), alkilat. H228 Vnetljiva trdna snov. H372 Škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P210 Hraniti ločeno od vročine/isker/odprtega ognja/vročih površin. – Kajenje prepovedano. P261 Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila. P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z lokalnimi predpisi.

Povezani izdelki