Znižana cena!
mad wax 250ml

ValetPRO Mad Wax 250ml

Ni dodatnih točk zvestobe za ta izdelek ker že ima popust


12,97 € z DDV

-35%

19,95 € z DDV

WP25-250ML

Obnovljeno

Montan vosek za zaščito in sijaj

Category: Zaščitni voski.
Tag:

Več informacij

Mad Wax je izjemno kakovosten in cenovno ugoden montan vosek. Montan voski so odlična alternativa carnauba voskom. V nasprotju z carnauba voski so montan voski narejeni iz posebne vrste premoga. Mad Wax je odličen zaščitni premaz, ki ustvarja lep in visok sijaj površine. Je zelo enostaven za nanos in odstranjevanje.

Navodila za uporabo:
Vozilo pred nanosom dobro operite in posušite. Nanesite Mad Wax na površino cca. 40x40cm in pustite, da se začne sušiti. Nato ostanek voska obrišite z mehko mikro krpo. Za dodaten sijaj in zaščito lahko nanesete še dodaten sloj voska.

varnostni napotki:
Pred uporabo natančno preberite navodila za uporabo. 
Pozor: H315 – Povzroča draženje kože. H319 – Povzroča hudo draženje oči. H412 – Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P264 – Po uporabi temeljito umiti roke. P102 – Hraniti zunaj dosega otrok. P273 – Preprečiti sproščanje v okolje. P280 – Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P302 + P352 – PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode. P305 + P351 + P338 – PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P321 – Posebno zdravljenje

Povezani izdelki