Znižana cena!
Meguiar's Scratch-X

Meguiar's Scratch X 207ml

Ni dodatnih točk zvestobe za ta izdelek ker že ima popust


16,11 € z DDV

-15%

18,95 € z DDV

AMIS666424

Nov izdelek

Pasta za odstranjevanje prask in hologramov

Category: Ročno poliranje.
Tag:

Več informacij

Pasta Meguiqar's ScratchX je priročna pasta za hitro, učinkovito in enostavno odstranjevanje prask, vrtinčastih hologramov in povrnitev prvotnega leska na laku vašega vozila. Ekskluzivni mikro abrazivni delci zagotavljajo vrhusnke rezultate in sijaj. Pasta je popolnoma varna za uporabo na vseh površinah. Odlična za odstranjevanje prask okoli kljuk vozil.

Navodila za uporabo:
Površino najprej očistimo. Pasto nanesemo neposredno na površino ali aplikator ali krpo iz mikrovlaken za poliranje. Zapoliramo v povšino in zbrišemo z mehko, suho in čisto krpo.

Varnostni napotki:
Pred uporabo natančno preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo! Vsebuje: NUC - solvent nafta srednja alifatska. Nevarno: H315 Povzroča draženje kože. H372 Škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenost: živčevje EUH208 Vsebuje: 3 (2H)-izotiazolon, 5-kloro-2-metil-, mešanica z 2-metil-3 (2H)-izotiazolon. Lahko povzroči alergijski odziv. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P101 Če potrebujete zdravniško pomoč pokažite embalažo ali etiketo. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P260 Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila. P332 + P313 Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.


Povezani izdelki