Gumi-Glanz

Z nakupom tega izdelka lahko dobite do 16 točk zvestobe. Vaša košarica skupaj 16 točke ki se lahko spremenijo v popust 3,20 €.


8,16 € z DDV

Nov izdelek

Sredstvo za sijaj in nego gume

Tag:

Več informacij

Edinstven produkt, ki zagotavlja efekt na površini dlje časa. Odporen na vodo. Zagotavlja odboj kapljic in umazanije. Ne redčimo z vodo. Nanašamo ga z gobami ali razpršilkami. Sredstvo ne hlapi in je prijazen do uporabnika. Na voljo v 1L, 5L, 10L in 25L.

Navodila za uporabo:
Sredstvo v tankem sloju nanesemo na očiščeno gumijasto površino s pomočjo gobice, čopiča ali razpršilca. Sredstva ne redčimo z vodo, kar zagotavlja daljšo obstojnost in boljšo zaščito. Priporočamo da po nanosu prebrišete s krpo.

Varnostni napotki:
NEVARNO: H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. EUH066 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P264 Po uporabi temeljito umiti roke. P301 + P310 PRI ZAUŽITJU: takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. P331 NE izzvati bruhanja. P405 Hraniti zaklenjeno. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi. Vsebuje: Ogljikovodiki, C10-C13, n-alkani, izoalkani, ciklični, <2% aromatov

Povezani izdelki