K2 Active Foam 5kg

Z nakupom tega izdelka lahko dobite do 1 točko zvestobe. Vaša košarica skupaj 1 točka ki se lahko spremenijo v popust 0,20 €.


16,95 € z DDV

Nov izdelek

Visoko peneč detergent za predpranje vozil

Več informacij

Koncentriran visoko peneč detergent za predpranje vseh vrst lakiranih in plastičnih površin. Ustvarja gosto peno, ki ne poškoduje površin. Brez težav odstranjujuje še tako trdovratno umazanijo. Sredstvo je primerno za uporabo v penomatih (foam lance). Sredstvo je biorazgradljivo več kot 90%. Ne vsebuje škodljivih snovi.

Navodila za uporabo:
Sredstvo je primerno le za uporabo v penomatih. Pred uporabo dobro pretresite. Zmešajte detergent z vodo v razmerju 1:10 oz. 1:5 za odstranjevanje trdovratnejše umazanije. Pripravljeno raztopino nalijte v posodo za čistilo na penomatu. Nanesite na ohlajeno vozilo ter v senci. Sredstvo lahko pustite delovati par minut. Ne sme se zasušiti na površini. Ko se pena povsem raztopi, jo sperite z visokotlačnim čistilcem ali vrtno cevjo. Vozilo nato operite še z avto šamponom.

Varnostni napotki:
Vsebuje: Amini, kokosov alkildimetil, N-oksidi; Alkil eter karboksilne kisline; Tetranatrijev etilendiaminotetraacetat. Nevarno: H315 Povzroča draženje kože. H318 Povzroča hude poškodbe oči. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P264 Po uporabi temeljito umiti roke. P280 Nositi zaščito za oči/obraz. P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko vode. P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi. Sestavine po Uredbi o detergentih EC 648/2004 < 5%: anionske površinsko aktivne snovi, neionske površinsko aktivne snovi, EDTA in njene soli; parfumi

Povezani izdelki