Gyeon Q2M Bug & Grime 400ml

Ni dodatnih točk zvestobe za ta izdelek


7,95 € z DDV

Q2MBG400

Nov izdelek

Odstranjevalec insektov in umazanije

Več informacij

Gyeon Bug & Grime remover je učinkovito in varno čistilo za odstranjevanje trdovratnih madežev na laku, kot so cestna umazanija in ostanki insektov. Bug & Grime Remover je super varen za uporabo, preizkušen na vseh občutljivih površinah, tudi surovem aluminiju, kromu,… Je zelo enostaven za uporabo, le napršite, počakate in sperete z visokotlačnim čistilcem.

Navodila za uporabo:
Vozilo sperite z visokotlačnim čistilcem, da odstranite vse večje delce umazanije. Napršite na onesnaženo površino, počakajte par minut in sperite. Sredstva ne uporabljajte na vročih površinah ali neposredni sončni svetlobi. Sredstvo se na površini ne sme zasušiti.

Varnostni napotki:
Vsebuje: metanol; 2-butoksietanol, butil glikol, butil kelosolve tetranatrijev etilendiaminotetraacetat
Nevarno: H302+H332 Zdravju škodljivo pri zaužitju in vdihavanju. H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. H370 Škoduje organom. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P260 Ne vdihavati paro/aerosol. P308+P311 Pri izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: Pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika. P405 Hraniti zaklenjeno. P501 Odstranjevanje odpadnih snovi v skladu uradnimi predpisi.

Povezani izdelki