Chemical Guys Red Line Hyper Seal High Shine 473ml

Ni dodatnih točk zvestobe za ta izdelek ker že ima popust


29,21 € z DDV

-25%

38,95 € z DDV

MTO10516

Nov izdelek

Dolgo obstojen zaščitni premaz za motocikle

Več informacij

Chemical Guys Red Line Hyper Seal je hibriden motociklistični vosek, povečevalec sijaja in sintetična zaščita v enem produktu. Vse sijoče dele motocikla odlično zaščiti, plastične dele in vetrobranska stekla pa obvaruje pred bledenjem in UV žarki. Omogoča lažje odstranjevanje nesnage, vodnih kapelj, insektov, ptičjih iztrebkov, itd. Obstojen je do enega leta od nanosa.

Navodila za uporabo: Površina mora biti pred nanosom čista in suha. Nanesite manjšo količino premaza na aplikator ter v tankem sloju enakomerno nanesite na površino. Pustite cca. 15 minut, da se premaz oprime površine. Ostanek nato obrišite s kvalitetno in mehko mikro krpo. 20 minut po nanosu prvega sloja nanesite še drugega, da zagotovite maksimalno zaščito.

POZOR: Pred uporabo natančno preberite navodila za uporabo. Vnetljiva tekočina. Zdravju škodljivo pri zaužitju. Zdravju škodljivo v stiku s kožo. Zdravju škodljivo pri vdihavanju. Povzroča hudo draženje oči. Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. Hraniti zunaj dosega otrok. Pred uporabo preberite etiketo. Hraniti ločeno od vročine/isker/odprtega ognja/vročih površin. – Kajenje prepovedano. PRI ZAUŽITJU: takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. PRI VDIHAVANJU: prenesti žrtev na svež zrak in jo pustiti počivati v položaju, ki olajša dihanje. Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.

Povezani izdelki