Dinitrol 401 Dichtstoff 1 Kg Dose Grau

Z nakupom tega izdelka lahko dobite do 2 točk zvestobe. Vaša košarica skupaj 2 točke ki se lahko spremenijo v popust 0,40 €.


25,17 € z DDV

Nov izdelek

Elastična tesnilna masa na osnovi kavčuka in topil

Tag:

Več informacij

Dinitrol 401 je tesnilna masa, sive barve, na osnovi kavčuka in topil. Nanašamo ga s čopičem ali lopatico. Struktura nanosa se nespreminja, hitro se suši, da se brusiti in je prebarvljiv. Uporablja se za tesnenje odbijačev, točkovnih zvarkov, letvic za dež ter drugih delov karoserije in podvozja. Obstojna je pri temperaturah med -25°C in +80°C.

Varnostni napotki:
Vsebuje: ksilen. Nevarno: Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. Zdravju škodljivo v stiku s kožo. Povzroča draženje kože. Zdravju škodljivo pri vdihavanju. Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. Preprečiti sproščanje v okolje. PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho. Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem. Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.