Akcija!
IGL Coatings Ecoshine Leather 500ml

IGL Coatings Ecoshine Leather 500ml

Ni dodatnih točk zvestobe za ta izdelek ker že ima popust


15,37 € z DDV

-30%

21,95 € z DDV

IGL00117

Nov izdelek

Čistilno zaščitna krema za usnje

Category: Nega usnja.
Tag:

Več informacij

IGL Ecoshine Leather je kombinacija čistilnega in zaščitnega sredstva , na osnovi lanolina, za vse usnjene površine. Biološko zasnovana formula vsebuje mehčalce na rastlinski osnovi in negovalne delce, kateri dvignejo umazanijo iz por ter jo varno odstranijo. Usnje po čiščenju ponovno postane mehko in navlaženo. Sredstvo ima zelo prijeten, svež vonj ter je popolnoma enostavno za uporabo. Ne masti površine, usnje po obdelavi postane popolnoma mat ter nedrseče.

Navodila za uporabo:
Površino najprej dobro posesajte. Sredstvo ni primerno za čiščenje zelo umazanih površin. V kolikor je površina mastna in bolj umazana jo najprej očistite z namenskim čistilom za usnjene površine ter ščetko za usnje. Plastenko dobro pretresite. Nanesite sredstvo na aplikator in s krožnimi gibi vtrite v površino. Ostanek sredstva takoj obrišite s čisto mikro krpo. Pred nanosom sredstvo preizkusite na skritem mestu. Ni primeren za uporabo na semišu.

Varnostni napotki:
Pred uporabo natančno preberite navodila.Pozor: H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju. H312 Zdravju škodljivo v stiku s kožo. H332 Zdravju škodljivo pri vdihavanju. H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P264 Po uporabi temeljito umiti roke. P301 + P312 PRI ZAUŽITJU: ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. P303 + P361 + P353 – PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): takoj odstraniti/sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho. P304 + P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P363 – Kontaminirana oblačila oprati pred ponovno uporabo. P405 Hraniti zaklenjeno. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi

Povezani izdelki