Znižana cena!
Jelly Belly 3D Air Freshner Island Punch

Jelly Belly 3D Air Freshner Island Punch

Ni dodatnih točk zvestobe za ta izdelek ker že ima popust


2,77 € z DDV

-30%

3,95 € z DDV

15255IMS

Nov izdelek

Vrhunski osvežilec zraka

Tag:

Več informacij

Osvežilci Jelly Belly so eni najbolj popularnih osvežilcev za vozila. Najdemo jih lahko na vseh kontinentih širom sveta. Oblika izhaja iz popularnih Jelly Belly bonbonov. Osvežilec Jelly Belly 3D je osvežilec izdelan iz polimernega materiala prepojenega s prijetno aromo, ki ga lahko obesimo ali postavimo v vozilo, dom ali pisarno. Osvežilec je na voljo v različnih vonjih. Zaradi svoje strukture deluje dolgotrajno.

Navodila za uporabo:
Osvežilec obesimo na vzvratno ogledalo ali kako drugo mesto v vozilu ali v prostor.

Varnostni napotki:
Vsebuje: pomarančevec, sladki, ekstrakti; etil 2,3-epoksi-3-fenilbutirat; alil 3-cikloheksilpropionat; Cis-beta damaskon; trans-heks-2-enal. Pozor: H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P333 + P313 Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi. 

Povezani izdelki